Kreative Trøndelag

Klar med roman nummmer to

 

Forfatter og Strindalærer Roar Ræstad har nettopp lansert bok nummer to om kriminalbetjent Gabriel Navarseth.  Les mer

Ny fraværsgrense

Hensikten med den nye fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats, samt å forhindre skulk. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Informasjon til elev/foresatte - Upper secondary school absence limit information for pupils/guardian.

Søke stipend

Informasjonsmateriell fra Lånekassen til elever 2016-2017

   Les mer

Skoleskyssportal

Nå er skoleskyssportalen åpen for søknader (avstandsskyss og drosjeskyss med bakgrunn i legeattest). Søknadsfristen er endret til den 26. juni. Lenken til skoleskyssportalen er: https://www.stfk.no/skoleskyss.