Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > En unik håndtverksutdanning

Elektrofag

En unik håndtverksutdanning! 

Veien til et interessant yrke
Har du gjort deg opp en mening om hva du vil bli? Vet du at yrkesfag gir deg stor valgfrihet og mange muligheter, både under selve utdanningen og etter at du har avlagt fagprøven?

Vil du vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, vaskemaskin eller et sikringsskap? Er du interessert i ny teknologi? Synes du at installasjon og vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer høres interessant ut? Da kan Elektrofag være det riktige valget for deg.

Når du begynner på Elektrofag, må du være forberedt på å arbeide godt og effektivt. Det er mange praktiske oppgaver du skal løse i løpet av skoleåret. Elektriske kabler skal trekkes, utstyr skal kobles opp og elektriske apparater skal konfigureres. Det er du som elev som utfører arbeidet. Videre skal alarmer kobles slik at innbrudd forhindres. Brann skal oppdages øyeblikkelig ved hjelp av anlegget du kobler opp. For å utføre arbeidet riktig, må du også kunne planlegge, beregne og tegne anleggene.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Logisk tenkemåte og kreativitet er viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Vi legger vekt på at teori også læres gjennom praktiske målinger. Dermed går praksis og teori som hånd i hanske. Som elev på Elektrofag vil du oppleve at selvstendighet er viktig. Hvis du er en ivrig elev på Vg1 og har utført det du skal, kan du utover i skoleåret få mulighet til å hospitere på Vg2. Er du like ivrig på Vg2, kan du få oppgaver som strekker seg ut over lærerplanen. Vi har i tillegg et godt samarbeid med elektro- og kuldebedriftene i Trondheim og området rundt. På Vg2 får du god anledning til å hospitere i en bedrift for å se hvilket fagbrevområde du har mest lyst på.

Lærerne på Elektrofag er med på å skape et godt arbeidsmiljø der alle har ansvar for at opplæring i faget forgår med gjensidig respekt.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med Jan-Inge Pedersen, avd.leder – Elektrofag

epost:
tlf:74178186
mobil:95701846

Se oversikt over utdanning og yrker innen Elektrofag på http://utdanning.no/interesseoversikt#/?interesse=elektro

Du kan lese mer om de ulike mulighetene innen Elektrofag under yrkesveilederen på gnizt.no

 

Strinda tilbyr følgende fag:

Vg 1 Elektrofag
Gir deg muligheten til å velge mellom flere Vg2-kurs og mange lærlingeløp som fører fram til et fagbrev i et av elektrofag.

Vg 2 kulde & varmepumpeteknikk
Er et tilbud til deg som enten har gått vg1 EL eller vg1 TIP. Norsk kulde & varmepumpe teknologi ligger i verdenstoppen og ivaretar i dag større deler av landets økonomi og verdiskapning.

Vg2 Data og elektronikk
Sentrale arbeidsområder er drift av anlegg for offentlig og privat telenett, Kabel-TV-nett, datanett og radio-satelittsamband.

Vg2 Elenergi
Et utstrakt samarbeid med elektrobedriftene sikkrer at du får mange uker ute i bedrift. Fra skolens og bedriftenes side legges stor vekt på ansvar, initiativ, faglig dialog, utfordringer og forberedelse til yrkesliv.

Vg2 Automatisering
Det er et økende behov for automatisering av produksjonsprosesser. Fagarbeidere med kompetanse innen automatisering benyttes av stadig flere bransjer, som for eksempel næringsmiddel-, mekanisk-, prosess-, og treforedlingsindustri.

Vg3 Automatiseringsfaget
Automatikerfaget er et montasje-, service- og vedlikeholdsfag som innebærer å kunne vurdere og løse driftsproblemer i automatiske prosesser, maskiner og anlegg.

"The Liebherr Effect" - Utplassering i utlandet.

Gjennom internasjonaliseringsprosjektet "Gjør det!" drar automasjonselever på Elektrofag på praksisopphold i bedriften Liebherr i Kempten. Les mer om internasjonaliseringsprosjekter Strinda deltari samt elevene egne ukeslogger her.

Strinda Elektro har egen Youtubekanal Trykk på bilde for å komme dit.

 


Utskriftsvennlig versjon