Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > En unik håndtverksutdanning > Vg2 Kulde & varmepumpeteknikk

Vg2 Kulde & varmepumpeteknikk


Uten oss stopper samfunnet

Elenergi- og automatiseringssystemer
Programfaget omfatter enkle elektriske styrings- og reguleringssystemer, programmerbare logiske styringer og fjernovervåkning. Integrert i faget er elsikkerhet, funksjonstesting, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Klikk her for mer informasjon.

Kulde- og varmepumpesystemer
Programfaget omfatter enkle direkte og indirekte kulde- og varmepumpesystemer. Programfaget inneholder også prosedyrer for montasje, vedlikehold og reparasjon. Integrert i faget er elsikkerhet, funksjonstesting, feilsøking, kulde- og varmetekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Klikk her for video.

Prosjekt til fordypning
Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.


Klikk her for utdanningsveien til Kulde & varmepumpemontør

 


Utskriftsvennlig versjon