Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > En unik håndtverksutdanning > Vg3 Automatiseringsfaget

Vg3 Automatiseringsfaget

Teknologi og praksis i fokus

Programfaget  Automatiseringssystemer
omfatter arbeid på produksjonsprosesser, maskiner og anlegg med tilhørende sikkerhetssystemer.

 Videre omfatter dette programfaget programmerbare styre- og reguleringssystemer med digital og analog signalbehandling, funksjonstesting, feilsøking, feilretting, vedlikehold, loggføring, bruk av digitale verktøy og optimalisering. Programfaget omfatter også måle- og reguleringssystemer, internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, sikker jobbanalyse, kvalitetssikring, bedriftslære og regelverk.

Programfaget
Mekanisk arbeid
omfatter planlegging av arbeidsoppgaver, valg av materialer, tilvirking og montering av mekanisk elementer og produkter og sammenføying. I tillegg omfatter programfaget feilsøking, feilretting, reparasjon, vedlikehold og testing av komponenter, produksjonsmaskiner og prosessanlegg. Programfaget dekker også bruk av arbeidstegninger, prosedyrer, standarder og bruk av digitale verktøy som grunnlag for montering, drift og vedlikehold.

Programfaget
Elenergisystemer

omfatter elektrisk installasjon og vedlikehold med elsikkerhet i automatiserte anlegg, i eksplosjonsfarlige områder og i områder med elektrisk støy. I tillegg omfatter programfaget bruk av dokumentasjon, bruk av digitale verktøy, instruksjoner og regelverk.


Følge Strinda automasjon på Facebook.Utskriftsvennlig versjon