Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Liker du å være i aktivitet? Er du opptatt av barn og unges oppvekst og utviklingsmuligheter? Er du interessert og motivert for å arbeide og bidra for denne viktige aldersgruppa? Da er barne- og ungdomsarbeiderfaget noe for deg!

Utdanningen vil bidra til at du kan arbeide med barn i alderen 0 – 18 år i ulike livssituasjoner.

Hva blir du god på som barne- og ungdomsarbeider?

Vi øver dette skoleåret på å omsette kunnskaper og teori om barn og unge i praksis. Det praktiske arbeidet foregår både inne på skolens moderne klasse- og aktivitetsrom og ute i nærmiljøet med medelever, og i samarbeid med ulike institusjoner for barn og unge. Elevene har mye utplassering i lærebedrifter som barnehage, skole og SFO. Her får elevene utføre praktisk arbeid med barn og unge under veiledning over en lengre periode.

Fagene du vil ha dette skoleåret er helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling. Du vil lære om lek, observasjon, utviklingspsykologi, planlegging, kosthold, konfliktløsing, forming, musikk og friluftsliv – for å nevne noe. Du vil også ha et fag som heter yrkesfaglig fordypning. Her får du fordype deg i selvvalgte tema som du arbeider med under utplassering på praksisplassen din. Da øver vi på å tilrettelegge og bruke ulike pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i forskjellige livssituasjoner og med ulike funksjonsnivå. Vi har også mulighet for hospitering i utlandet i deler av praksisperioden. Elevene kan få mulighet for praksisutplassering i land som Ungarn, Spania og Malta.

I tillegg til disse fagene vil du ha fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving dette skoleåret.

Lærling - Fagbrev - jobbmuligheter

To år i skole og to års opplæring i bedrift (med oppføling/veiledning) fører til fagbrev og yrkeskompetanse. Du får lønn i lærlingtiden og etter fire år kan du få en viktig, spennende og variert jobb med gode framtidsutsikter!

Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er jobbmulighetene meget gode og jobbalternativene mange i både barnehager, skoler, SFO, fritidsklubber og institusjoner for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.

Videreutdanning

Dersom du ønsker å søke videre utdanning etter bestått fagprøve, kan du søke allmennfaglig påbygging. Du vil da få studiekompetanse og blir kvalifisert for høyskole- og universitetsutdanning. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er et godt utgangspunkt for videre utdanning i høyskolesystemet i forhold til yrker som for eksempel barnehagelærer, lærer, vernepleier og barnevernspedagog.

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Barne- og ungdomsarbeideren er en etterspurt yrkesgruppe som har gode muligheter for å få fast arbeid i kommunale og private institusjoner for barn og unge fra 0-18 år.

 

                               Velkommen til oss på Strinda vgs!

 

Sjekk videoen under og se hvordan vi har det på Barne- og Ungdomsfag på Strinda vgs.

 

 


Utskriftsvennlig versjon