Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Restaurant- og matfag > Vg2 Matfag

Vg2 Matfag

Under ligger kortfattet informasjon om de ulike yrkene du kan stifte bekjentskap med i løpet av Vg1. For en mer omfattende gjennomgang anbefalles nettstedene vilbli.no eller utdanning.no. Nederst på denne siden ligger også lenker til andre nettsteder med relevant informasjon.  


Bakerfaget

En baker lager forskjellige deiger til brød, boller, loff, rundstykker og andre bakervarer manuelt og maskinelt. Faget er opprinnelig et håndverksfag, men i dag tas moderne teknologi mer og mer i bruk. Dette har lettet hverdagen for bakeren både når det gjelder løfting og bruken av nattarbeid.

Konditorfaget

Konditor er et kreativt yrke, og pynting og sammensetning av kaker er konditorens spesialfelt. Som konditor kan du få jobb i konditorier og bakerier med produksjon av konditorvarer. Andre arbeidssteder kan være hoteller, restauranter og andre storhusholdninger.

Kjøttskjærerfaget

Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.

Butikkslakterfaget. 

Butikkslakteren jobber med å bearbeidede kjøttproduktene, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer til salg i butikk og ferdigstille produkter til cateringvirksomhet. Som butikkslakter jobber du hovedsaklig i supermarkedenes kjøtt- og ferskvareavdelinger eller i spesialforretninger. Kundebehandling er en sentral del av jobben, og man må ha gode kunnskaper om råvarene og hvordan disse tilberedes. 

Slakterfaget

Slakteryrket er et av verdens eldste yrker og danner grunnlaget for all videre kjøttvareproduksjon. Slakteren er den første som kommer i kontakt med slaktet, og faglig dyktighet og vurderingsevne er av største betydning for å sikre gode råvarer. Yrket omfatter behandling av slaktedyrene fra bondens fjøs til ferdig slakteskrott. Som slakter får du trening i bruk av verktøy og tekniske hjelpemidler, dyrebehandling. Lære om anatomi, slaktets kvalitet og faglig håndferdighet. Du vil også få opplæring i hygiene, slakteforskrifter og kjøttkontroll.

Pølsemakerfaget                                                            

Som pølsemaker er det dine arbeidsoppgaver å foredle råvarene fra slaktet til forskjellige kjøttprodukter. Dette omfatter deiger, farser, forskjellige pølsesorter, posteier, og påleggsvarer som ruller, skinker og farsepålegg. Bacon og andre salte og røkte produkter samt spekemat og spekepølser hører også med blant varene som pølsemakeren lager. Råvarekunnskap, reseptberegning og kalkulasjon er også viktige områder som pølsemakeren må beherske i tillegg til kunnskaper om hygiene og lover og forskrifter som gjelder bransjen.

Fagarbeider industriell matproduksjon

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse. Arbeidsoppgaver er knyttet til å starte og stille inn produksjonsutstyr, styre produksjonen fra start til produktet er ferdig, kunne foreta enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid og utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Fagarbeider sjømatproduksjon

Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer (fisk og annen sjømat). Fagarbeidere i sjømatproduksjon er ansatt i bedrifter som lager sjømat. Fagarbeideren kan følge produksjonen fra råvarene kommer inn til bedriften og til produktet er ferdigstilt og klart for utsendelse til forbrukerne.

Sjømathandler

Som sjømathandler jobber du med salg av fisk og andre sjømatprodukter. Du gir også tilberedningstips til kunder. En del av jobben handler om bearbeiding av produktene, deriblant tilskjæring og finstykking av sjømat til salg i butikk eller ferdigstilling av produkter til cateringvirksomhet.

Lenker:

http://www.okms.no/

http://www.oksf.no/#cid=1

www.velgetyrke.no

www.restaurantogmatfag.no

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon