Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Studiespesialisering

Studiespesialisering

Første skoleår (Vg1)

Elevene kan velge mellom matematikk 1T (teoretisk matematikk) og matematikk 1P (praktisk matematikk). De som har tatt fransk, spansk eller tysk i ungdomskolen fortsetter med samme språk. Resten begynner forfra med tysk. Elevene har dessuten muligheten til å velge toppidrett 1 sammen med elevene på program for idrettsfag. Dette faget kommer i tillegg til de øvrige fagene og det betyr at elevene eventuelt kan velge et fag mindre i andre eller tredje år.

Andre og tredje skoleår (Vg2 og Vg3)

Elevene må velge mellom to programområder, ”realfag” og ”samfunnsfag, språk og økonomi”.  Til hvert programområde hører forskjellige ”programfag”. Se ellers "Hva passer for meg?". Der er de ulike fagene du kan velge omtalt samt hvilke regler som gjelder for valg av fag.

Strinda tilbyr for tiden følgende programfag:

 

 

Geofag og Teknologi og forskningslære undervises med GF1/TOF1 og GF2/TOF2 annenhvert år. Det samme kan gjelde rettslære.

Det må være nok elever som velger et fag for at det settes i gang.

 

Realfag på Strinda vgs

Ekstra mattekurs og studietur
I Vg2 kan elever som er spesielt interessert i matematikk kan ta et 3-timerskurs i matematikk i tillegg til de obligatoriske fagene; Matematikk X. Vg3-elever som har hatt MaX stiller som mattehjelpere 1t hver onsdag, og drar på studietur til Cern og Geneve i Sveits.

Mattehjelp
4.time hver onsdag kan Vg1- og Vg2-elever få mattehjelp av Vg3-elever, se over.

Foredrag med eksterne foredragsholdere
Realfaglige foredrag 2.onsdag hver mnd: mobiltelefonens virkemåte/historie.., vindturbiner og isdannelse, økologi i Arktis/effekter av klimaendringer, La humla suse.

Lektor 2-skole
Vi har fått prosjektmidler fra Naturfagsenteret og Trondheim kommune for å forske på «dyrking i by».  Hva trengs av lys, varme, vann og næring for å få urter til å vokse i et lite innendørs drivhus? Får vi karpefisk til å leve sammen med planter i et lukket økosystem?

 


Utskriftsvennlig versjon