Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > For elever > Lånekassen

Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du

  • slutter eller tar en pause i utdanningen
  • bytter skole eller studieretning
  • flytter hjem til foreldrene dine

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

  • har stort fravær
  • slutter i et fag
  • får fritak fra et fag

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.

Elever som går 4-årig Idrettsfag

Elever som går 4-årig løp på Idrettsfag får avkorting i stønaden fra lånekassen i Vg2, Vg3 og Vg4 pga redusert timetall. Spørsmål som gjelder lånekassen og økonomisk støtte, er i utgangspunktet en sak mellom lånekassen og eleven.

Elever som går påbygging til generell studiekompetanse 23-timers kurs

Elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere, kan ta påbygging til generell studiekompetanse som en utvidet del av retten til videregående opplæring, innen utgangen av det året de fyller 24 år. 

Elever som er 24 år eller yngre og søker om støtte til påbygging til generell studiekompetanse 23-timerskurset, har rett til støtte etter annen del i Lånekassens forskrifter. De skal derfor bruke søknaden «Videregående opplæring med ungdomsrett». For at de skal få til det, må fylkeskommunen ha registrert påbyggingsrett for dem i VIGO. Dette gjøres manuelt hos fylkeskommunen, etter at elevene har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring.


Utskriftsvennlig versjon