Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Besøk av Strinda Historielag

Besøk av Strinda Historielag

Tema for møtet var hvordan historie på Strinda vgs. og Strinda historielag kan dra nytte av hverandre både undervisningsmessig, men også for å løfte historieinteressen generelt for den unge generasjon.

Strinda historielag overrakte de 14 siste utgavene av årboken "Strinda – Den gang da". Med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen i historie for Vg2/Vg3 ble det identisfisert flere mål der lokalhistorie vil være en naturlig og relevant innfallsvinkel i undervisningsarbeidet. I tillegg omtalte Strinda historielag sine aktiviteter, blant annet nettsiden Wikistrinda og understreket hvor viktig historielærerne er i formidling av faget.

Fra skolens side ble det ytret ønske om samarbeid om lokalhistoriske vandringer og tematiske foredrag på skolen. Dette var historielaget positive til. Strinda historielag har også Wikistrinda. Dette er et fyldig digitalt leksikon med mye lokalhistorisk stoff - noe helt tilbake til 1600-tallet. Sjekk ut: http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Forside

Møtet med Strinda historielag er starten på et samarbeid som kan løfte historiefaget. Samtidig ønsker man å øke elevenes historiebevissthet i forhold til lokalmiljøets rolle i en større sammenheng.


Utskriftsvennlig versjon