Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Besøk på Persaunet transittmottak

Besøk på Persaunet transittmottak

Elevene fikk et innblikk i hvordan tilværelsen er på et mottak og de mange skjebnene som utspiller seg for beboerne. Besøket belyste flere sider som faget samfunnsgeografi tar for seg. Hvilke prosesser må mennesker som søker om asyl igjennom? Hva menes med at enkelte har såkalt Dublin-status? Hvilke faktorer bidrar til at mennesker velger å forlate sitt hjemland? Hvordan er det å leve langt fra familie og venner? Hvordan er det å vente i flere år på svar om oppholdstillatelse? Hvilke utfordringer har vi i forhold til integrering?

Det gjorde også inntrykk å snakke med mennesker som har opplevd grusomme ting - hendelser som det er vanskelig å forestille seg kan skje.

Ifølge elevene selv var besøket svært lærerikt. Når slike mottak omtales i media, er det ofte av en negativ art. Ved å snakke med beboerne, fikk de oppleve den menneskelige siden.


Ingeborg Haugaløkken og Martin Jenssen intervjuer Samrawaki fra Eritrea.


Her er det Bjarne Sakseid, Thomander Blichfeldt og Andreas Vatne som intervjuer Alemie fra Etiopia.

Tekst og foto: Tore Ismanto Hofstad (faglærer)


Utskriftsvennlig versjon