Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Byggestart på Strinda

Byggestart på Strinda

Knapt ett år etter at pris- og designkonkurransen ble vunnet av NCC og Link Arkitektur er det klart for riving av deler av den gamle bygningsmassen på Strinda for å gi plass for vel 15 000 m2 nybygg. Skoleanlegget blir på totalt 18 500 m2 og skal gi plass for ca 1300 elever og 250 ansatte når det står ferdig til skolestart høsten 2013.

Rektor Trond Hofstad kunne ønske velkommen til fylkesordfører og andre politikere, fylkesrådmann og representanter fra skolen og prosjektorganisasjonen på skoleområdet på Strinda i går formiddag. Han viste til at prosjektet er i rute og at skolen med forventning ser fram til å flytte inn i et flott, nytt skoleanlegg om 2 år. I mellomtida skal elever og ansatte ha tilhold i skoleanlegget på Ringve. Prosessen så langt har vært arbeidskrevende etter vedtaket om sammenslåing av Ladejarlen og Strinda vgs i desember 2008. Arbeidet med å utvikle ny organisasjonsstruktur i skolen har gått parallelt med utviklingen av byggeprosjektet. De planene som nå foreligger er resultatet av et omfattende samspill mellom elever og ansatte, NCC med samarbeidspartnere og prosjektledelsen i Bygge- og eiendomstjenesten i fylkeskommunen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og leder i opplæringskomiteen, Karianne Tung, fikk æren av å rive de første gjerdene på skoleområdet etter å ha blitt forskriftsmessig utstyrt med verneutstyr og gitt en kort opplæring i hver sin anleggsmaskin. Publikum kunne snart kontstatere at politikerne hadde god kontroll bak spakene. Tore O. Sandvik framholdt i sin tale at Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennom realisering av Skolebruksplan 3 gjør et stort løft for læring ved å gi elever og ansatte gode fysiske læringsmiljø. Skoleanlegget på Strinda vil i tillegg gi idretten en ny, stor arena med flerbrukshall med 4 salenheter og løpebane. De siste årene har fylkeskommunen brukt 1 million kroner på nye skolebygg hver dag. Fylkesordføreren lovte å videreføre denne satsinga også i neste 4-årsperiode.

Og fra neste uke blir skoleområdet på Strinda byggeplass. NCC forsikrer at byggeplassen blir forsvarlig inngjerda, og at både Blussuvoll skole og andre naboer i vil bli orientert om kommende arbeider på byggeplassen.


Utskriftsvennlig versjon