Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Bygging av nye Strinda

Bygging av nye Strinda

Fylkeskommunen skal bygge ny videregående skole på Strinda i Trondheim. 3 totalentreprenører med arkitekter og øvrige samarbeidspartnere har deltatt i en begrenset anbudskonkurranse om utvikling, prosjektering og utførelse av den nye videregående skolen. NCC Constructions AS med LINK Arkitektur som arkitekt ble kåret som vinner av konkurransen 19. november under en seremoni på Strinda.

Fylkeskommunen skal bygge ny videregående skole på Strinda i Trondheim. I den anledning har 3 totalentreprenører med arkitekter og øvrige samarbeidspartnere deltatt i en begrenset anbudskonkurranse om utvikling, prosjektering og utførelse av den nye videregående skolen.

Konkurransen er gjennomført som begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag. De tre deltakerne var:

  • NCC Constructions AS
  • HENT AS
  • Reinertsen AS

En konkurransejury har evaluert prosjektene ut fra følgende hovedkriterier: arkitektur, pedagogikk, funksjonalitet, bygningskvalitet, miljø, areal og pris.

NCC Constructions AS ble kåret som vinner av konkurransen.19. november under en seremoni på Strinda.

NCC har blant annet hatt med LINK Arkitektur som arkitekt og landskapsarkitekt.

Prosjektet er foreløpig uferdig og trenger bearbeidelse for å oppfylle oppdragsgivers ambisjoner for skoleanlegget. Juryen vurderer imidlertid at prosjektet er robust nok til at dette godt lar seg gjøre i samspillfasen der arkitekt/rådgivere/entreprenør og brukere sammen skal utvikle d

Det blir en fase med omfattende brukermedvirkning fram til forprosjektet blir ferdig april 2011. Prosjektledelsen og brukergruppene skal samles 05. - 06. januar 2011 på Ørlandet for å gjennomgå tegningene og komme med innspill til entreprenør og prosjekteringsgruppe.

Det er planlagt byggestart i juni 2012 med ferdigstillelse til skolestart 2013. Reguleringsplanprosessen foregår parallelt med prosjekteringen i et tett samarbeid med planmyndigheter.


Utskriftsvennlig versjon