Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Elevpc for nye elever

Elevpc for nye elever

Samleside med informasjon om elevpcordningen http://www.stfk.no/elevpc

Plan for inforunde (IKT) og utdeling pc til Vg1 (oppdatert 18.8.2014)

 

Informasjon fra IT-drift 11.8.2014

Vi har nå laget en løsning på start.stfk.no som gjør at nye brukere automatisk får tilsendt brukernavn og aktiveringskode på SMS. Elevene kan logge inn på start.stfk.no for å sette nytt passord og dermed aktivere brukeren sin. De godtar også IKT-reglementet til Sør-Trøndelag fylkeskommune i denne løsningen. Se detaljert brukerveiledning under.

Løsningen er satt opp slik at nye brukere som vi har mobilnummeret til vil få SMS med sitt brukernavn og en aktiveringskode. Ca. 90% av nye elever har registrert mobilnummer.

SMS blir ikke sendt ut i tidsrommet 19 – 08, men vi venter til «åpningstid» som er 08 - 19.

Hvis det er elever som av ulike årsaker ikke mottar SMS-en eller ikke har registrert mobilnummer, vil de måtte henvende seg til IT-ansvarlig på skolen og disse elevenes brukerkontoer må aktiveres på samme måte som tidligere. Oversikt over alle elevenes brukernavn, førstegangspassord og aktiveringskoder blir sendt til IT-ansvarlige og de som har bestillermyndighet på skolene på samme måte som tidligere og denne listen kan brukes til oppslag når elever henvender seg til IT-ansvarlige. 

Steg-for-steg

Eleven får en SMS med brukernavn og aktiveringskode til det mobilnummeret de registrerte når de søkte på videregående opplæring i Vigo. SMS sendes ut ca. en uke før skolestart.

IT-ansvarlige vil motta en liste over alle brukernavn og aktiveringskoder på sin skole. De elevene som ikke har oppgitt tlf.nr når de søkte eller av andre grunner ikke har fått SMS må henvende seg til IT-ansvarlig for å få opplyst brukernavn og aktiveringskode. IT-ansvarlige kan også bruke listen til å slå opp ved spørsmål fra elever som har glemt brukernavn og/eller aktiveringskode (f.eks hvis de har slettet SMS'en).

 

Eleven logger inn på start.stfk.no med brukernavnet og aktiveringskoden de fikk på SMS.

Eleven krysser av for at de har lest og godtatt IT-reglementet i i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Eleven velger selv passord og skriver det inn. Oppgitte regler må følges: Minimum en stor bokstav, minimum en liten bokstav, minimum ett tall, minimum ni tegn.

Eleven kommer til en avslutningsside hvor de får beskjed om at kontoen er aktivert og at det er viktig at de husker brukernavnet og passordet de satte.

De får også en beskjed om at de må huske å signere kontrakter for lån av lærerbøker og PC og betale egenandel for lån av PC på kontrakter.stfk.no før skolestart.


Utskriftsvennlig versjon