Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Elevseminar

Elevseminar

Fylkesrådmannen inviterte elevrådsrepresentanter og skoleledere til sitt årlige elevseminar den 22. november. Bakgrunnen for seminaret er et initiativ fra Fylkestinget for å styrke elevmedvirkningen og elevenes kjennskap til blant annet opplæringsloven §9a.

Fylkesdirektør for opplæring, Inger Johanne Christensen, orienterte innledningsvis om betydningen av elevmedvirkning i dagens skole og retningslinjene for hvordan dette håndteres i skolehverdagen. FYR-prosjektet ved Charlottenlund vgs ble deretter presentert av en elev fra skolen. Videre informerte prosjektleder Stig Røskar Kammen om prosjektet Doping som samfunnsproblem. Vurdering og karakterklagebehandling og retningslinjer for russefeiring var tema tter lunsj. 

Avslutningsvis ble det gruppearbeid vedr. erfaringsutveksling om elevmedvirkning, før et spørrepanel svarte på spørsmål fra deltakerne på seminaret.

De 4 elevene fra Strinda vgs som deltok: Maria Seljeseth, Stine Rønnes, Bent Stokke og Marit Høvring Jullumstrø.

Elevene uttrykte følgende forventninger til seminaret:  Dette er en viktig dag der elevrepresentanter på tvers av skolene kan møtes.  Vi opplever å ha god påvirkningskraft på en del saker som vi tar opp. Saker som mobbing og doping har vært viktige temaer på denne samlinga. Vi får dessuten dele ideer når vi sitter i grupper på tvers av skoler. Temaet doping bør være fokus for alle elever ved skolen, ikke bare rettet mot elever på idrettsfag, sier elevrådsrepresentantene.


Utskriftsvennlig versjon