Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Foreldremøter på avd. Ringve

Foreldremøter på avd. Ringve

Rådgiverne ved skolen har startet fagorienteringen for førsteklassene (Vg1). Strukturen og mulige fagkombinasjoner blir drøftet med elevene.

Elevene har fått med seg et hefte hjem hvor alle regler for valg og fagtilbudet ved Strinda videregående skole er beskrevet. Dette ligger elektronisk på hjemmesiden vår under "For elever" og "Fagvalg for elever på stud.spes. og idrettsfag". 

Elevene har i tillegg fått et valgskjema som de skal fylle ut og levere senest tirsdag 04. desember. Dette ligger også elektronisk på hjemmesiden våre under "For elever" og "skjemaer".

I denne perioden får elevene også orientering om ulike programfag gjennom sine faglærere.

Vi vil understreke at dette er et prøvevalg før det endelige valget i januar 2013, som vil være i etterkant av karakteroppgjøret i 1.termin.

Vår erfaring er at også foreldre ønsker å bli informert, og foreldre/foresatte inviteres herved til orienteringsmøte om strukturen i Vg2 og Vg3 og elevenes mulige fagvalg ved Strinda vgs.

Dette er et kort møte på om lag en time.     

Klasse: 1IDA og 1IDB
Dag: Torsdag 22. november kl.18:00
Rom: Auditoriet

Klasse: 1STA og 1STC
Dag: Mandag 26. november kl.18:00
Rom: Auditoriet

Klasse: 1STB og 1STD
Dag: Torsdag 29. november kl.18:00
Rom: Auditoriet

Med hilsen
Rådgiverne
Arne H. Sagmo og Kirsten Oxaal


Utskriftsvennlig versjon