Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Forsker på besøk i samfunnsgeografi

Forsker på besøk i samfunnsgeografi

Faget samfunnsgeografi er et programfag som tar for seg svært aktuelle og spennende problemstillinger. Hva har vært avjørende for bosettingsmønsterets utvikling? Hvordan og hvorfor varierer levestandard og levekår mellom ulike land og mellom ulike steder innad i land? Hvilke forhold har bestemt og bestemmer næringsstruktur? Hvorfor flytter mennesker?

For å få enda mer innsikt hadde samfunnsgeografiklassen besøk av Ingvill Stensheim som er forsker ved NTNU. Hun har jobbet spesielt med omstillingsprosesser som distriktene i Norge har gjennomgått. Hvilke utfordringer møter lokalsamfunn som må legge ned sine hjørnesteinsbedrifter? Hva må til for at en vellykket "omskolering" kan skje? Stensheim fokuserte på at Norge ikke kan konkurrere med andre land i forhold til produksjonskostnader i den globaliserte økonomien, men at kunnskap i seg selv er nøkkelen til utvikling og entreprenørskap. Nøkkelen for bedrifter som ønsker å lykkes, er å ha et bevisst fokus på kunnskapsutvikling og å utnytte den tause kunnskapen, argumenterte Stensheim.

Stensheim var også sporty og hev seg på slutten av timen med i kunnskapskonkurransen Jeopardy, som er fast aktivitet i samfunnsgeografi. Takk for besøket!

Tekst og foto: Tore Ismanto Hofstad.


Utskriftsvennlig versjon