Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Grønne fingre

Grønne fingre

Mikrogartneriet er en nyetablert virksomhet som jobber for å gjøre urban dyrking mer tilgjengelig, morsomt og enkelt. På sikt kan urban dyrking gjøre at vi importerer mindre, og dermed reduserer CO2-utslipp fra transport. Denne dyrkingen går heller ikke utover sårbare naturområder. Målsetningen er at så mange som mulig i Trondheim kan bli selvforsynte med matplanter som er lette å dyrke i byen. Restauranten Frati er blant dagens kunder.

Mikrogartneriet har ikke nok kunnskap om hvor mye ressurser som må til for å kunne dyrke slik at de ulike kundegruppene kan bli selvforsynte på matplanter. Å undersøke dette krever et stort forsøk som går over lengre tid. Siden de fremmer miljøvennlig dyrking, ønskes det også å bruke minst mulig elektrisk energi til lys og oppvarming ift. produksjon. Gjennom Lektor2-prosjektet skal elever og lærere fra Strinda hjelpe til med nettopp det. Elevene skal den neste tiden jobbe med for eksempel å beregne hvordan man produsere mest mulig salat på en best mulig måte for miljøet.

Gjennom arbeidet med konkrete praktiske problemstillinger, og gjennom samarbeidet med Mikrogartneriet og Lektor2-prosjektet, ønsker man å stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag.

 


Utskriftsvennlig versjon