Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Hvorfor drar norske elever og lærere til Tyskland?

Hvorfor drar norske elever og lærere til Tyskland?

Mandag den 5. mars satte nemlig seks elever og tre lærere i vei fra Strinda avdeling Ringve til Bonn i Tyskland, tidligere hovedstad i Vest-Tyskland.

Målet var å være en uke i Tyskland for å delta i Commeniusprosjektet «Safekeeping Our Cultural Identity», også sammen med elever og lærere fra Kadrioru Saksa Gümnaasium Tallinn i Estland.

Gjennom dette prosjektet studerer vi hvor vi kommer fra, og hva historie betyr for vår identitet. Målet med utveksling er også å bli kjent med folk, land og skikker, utvikle vennskap og forståelse og skape bånd og bindinger, eller som vi kaller det «europeisk bevissthet». Dette besøket er et av flere i et toårig samarbeid mellom de tre skolene.

Det var faglig nyttig å se hvordan andre arbeider med fag, og se faget i en større sammenheng. Vi fikk ideer til arbeidsmåter og inspirasjon fra et større fagmiljø enn vårt eget. Det er interessant å se på hvilket nivå andre lands elever er i forhold til norske. Erfaringen var at vi matchet dem godt, selv om det var høyt nivå på det vi så der nede. Faglige vinklinger var også interessant. Vi fikk høre historie fra en biologisk innfallsvinkel, fra en kunsthistorisk innfallsvinkel, fra en religionsfaglig innfallsvinkel, og fra en historievinkling slik vi kjenner den fra historiefaget hjemme.

I løpet av en uke deltok vi i undervisningen ved Ernst-Moritz-Arndt-Akademie i Bonn. Vi hadde foredrag, gruppearbeider, var på ekskursjoner til ulike museer og turer rundt i Bonn og i Köln. Vi besøkte også stedet der neandertalermannen ble funnet i 1856, Neanderdalen ved elven Düssel, ved Mettmann ikke langt fra Düsseldorf.

Flere av elevene ga uttrykk for at de hadde fått seg en god runde med språktrening. Alle elevene bodde i tyske vertsfamilier som tok godt i mot dem. Gjennom praksis trenes man i å bruke det man kan, man får erfaring med ordvalg og vendinger i språket. Og vi fikk erfaring med at måten vi selv snakker på ikke er så ulik det jevnaldrende i Tyskland snakker. Arbeidsspråket var engelsk, men det gikk på en god blanding av engelsk og tysk hele uka.

Kulturopplevelse er en annen dimensjon på en slik tur. Man får kjenne på lyder og lukter og stemninger. I tillegg lærer man å ta seg fram i på steder vi bare hadde hørt om. Litt storbyliv og shopping ble det også tid til, og sosialt samvær med de tyske vertsungdommene.

Det å være på utveksling betyr å lære om en internasjonal verden. Se hvordan andre lever. Man får respekt for ulikheter og likheter. Vi er på mange måter ikke så ulike heller, noe som avspeilet seg i en følelse av at vi kom som besøkende og dro som venner. Vi erfarte at kontakt er mulig, og at flinke og hyggelige folk også finnes utenfor våre grenser. Vi smakte på ulikhet og likhet og på samhørighet over landegrenser.

Og så fortalte vi om oss selv. Det som kan være opplagt og selvsagt her hjemme møtes med undrende interesse der ute. Det er noe forskjell på oss, og mye likt. Vi sitter etter denne turen igjen med rikelig med nye erfaringer og nye venner.


Utskriftsvennlig versjon