Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Informasjonsmøte for foreldre/foresatte om fagvalg

Informasjonsmøte for foreldre/foresatte om fagvalg

INFORMASJONSMØTE  FOR FORELDRE/FORESATTE OM FAGVALG FOR NESTE ÅR FOR ELEVER PÅ STUDIESPESIALISERING OG IDRETTSFAG VG1


Rådgiverne ved skolen starter fagorienteringen for førsteklassene i uke 46.Strukturen og mulige fagkombinasjoner blir drøftet med elevene.
Elevene vil få med seg et hefte hjem hvor alle regler for valg og fagtilbudet ved Strinda videregående skole er beskrevet. Elevene vil i tillegg få et valgskjema som de skal fylle ut og levere senest onsdag 30.november.
I denne perioden får elevene også orientering om ulike programfag gjennom sine faglærere.
Vi vil understreke at dette er et prøvevalg før det endelige valget i januar 2012, som vil være i etterkant av karakteroppgjøret i 1.termin.

Vår erfaring er at også foreldre ønsker å bli informert, og
foreldre/foresatte inviteres herved til orienteringsmøte om strukturen i Vg2 og Vg3 og elevenes mulige fagvalg ved Strinda vgs.
Dette er et kort møte på om lag en time.                             

Med hilsen

Rådgiverne
Arne H. Sagmo og Kirsten Oxaal

 


Møteplan:

Klasse 1STA og 1STB  Mandag 21.november kl.18.00  Auditoriet

Klasse 1STC og 1STD  Onsdag 23.november kl.18.30  Auditoriet

Klasse 1IDA og 1IDB   Torsdag 24.november kl.18.00  Auditoriet


Utskriftsvennlig versjon