Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Konsekvenser av streiken i utdanningssektoren

Konsekvenser av streiken i utdanningssektoren

Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har hatt nær 450 lærere ute i streik i perioden 11.08-2.9.2014.

Utdanningsdirektoratet skriver i sin artikkel av 2.9.14 bl.a. dette vedrørende konsekvenser av streiken i utdanningssektoren

«Skolene har en plikt til å tilpasse undervisningen slik at elevene får en forsvarlig opplæring i tråd med læreplanen. Det betyr ikke at elevene har rett til å få erstattet tapt undervisning time for time. Det samme gjelder spesialundervisning. Vi ber dere som er skoleeiere, skoleledere og lærere om å vurdere hva dere kan gjøre for å begrense skadevirkningen for elevene.»

Det skal ikke føres fravær for elever som ikke har fått undervisning på grunn av streiken. For elever som har hatt undervisning føres fravær på vanlig måte. Det gjelder både grunnskole og videregående opplæring.

I STFK har 7 skoler vært rammet av streik. Streiken har rammet elevene ulikt. Noen elever har fått ingen eller lite undervisning, mens andre har fått mye undervisning. Fylkesrådmannen har vurdert ulike tiltak for å veie opp for tapt undervisning som følge av streiken og vil sette i verk følgende:

  • Aktiviteter som ikke er knyttet til læreplanmål reduseres til et minimum.
  • Skolene vurderer ulike tiltak for å tilpasse opplæringen ut fra elevens behov (leksehjelp, spesielle tiltak for elever med lavt læringsutbytte, intensivkurs, ekstra undervisning mv)

Fristen for kartleggingsprøvene er utsatt, og vil bli gjennomført for alle elever. 

Inger J. Christensen                                                                    Hilde Marit Hauge

Fylkesdirektør for Opplæring                                                    Rådgiver


Utskriftsvennlig versjon