Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Kreative elever

Kreative elever

Strinda startet i høst opp faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Elevene er nå midt i en spennende prosjektperiode der det jobbes med å omsette forretningsidé til presenterbare prototyper. Gruppene jobber med blant annet løsning for å handle matvarer på nett og via app, en personlig økonomiapp for ungdom og et automatisk skanne-/registreringssystem for oppmøte og fravær i skolen hvor tanken er at elevfravær registreres automatisk i systemet slik at læreren slipper å bruke tid på fraværsføring. Imponerende!

 


Utskriftsvennlig versjon