Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Kulturmøter

Kulturmøter

Bourrelle er opprinnelig fra Canada og kom til Norge som stipendiat for fem år siden. I forbindelse med oppholdet slet han med å finne sin plass i Norge. Dette beskriver han i boka «The social guidebook to Norway». I boka tar han, på en humoristisk måte, for seg nordmenns væremåte og oppførsel i ulike sammenhenger. Han reiser også rundt og holder foredrag om temaet «hvordan forstå norsk kultur?». 
På Strinda holdt han først en presentasjon. Deretter ble elevene utfordret til å diskutere påstander/spørsmål som til slutt ble oppsummert i plenum.


Utskriftsvennlig versjon