Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Livslang læring

Livslang læring

Det er mange fordeler med blogging. Gjennom å skrive om temaer innen markedsføring får elevene aktualisert og eksemplifisert det teoretiske stoffet i faget. Stoffet utdyper det elevene finner i lærebøker og bloggen blir derfor et viktig digitalt supplement til læreboka. Jeg har tatt utgangspunkt i læreplanen for faget selv om jeg hopper mellom de ulike læreplanmålene mens jeg skriver forteller Hansen. Videre har jeg også brukt bloggen til å kommentere direkte feil som står i læreboken. En ting er at jeg som lærer kan fortelle elevene om feil i læreboken. Det gir en ekstra faglig "tyngde" når faglærer belyser dette i en blogg. Elevene kan på sin side kommentere og stille spørsmål under hvert innlegg. Dette gir rom for refleksjon og diskusjon. 

Et generelt læreplanmål i faget Markedsføring og ledelse er å kunne lese fagstoff. I motsetning til læreboka vil ad-venalicium fortsette å eksistere etter at elevene er ferdige med faget. Bloggen blir derfor et godt eksempel på livslang læring. I tillegg anbefaler jeg elever som vurderer å ta faget å kikke på bloggen i forkant av fagvalget avslutter Svein Jørgen Hansen.

Ad venalicium er latinsk og betyr om markedet. På fagbloggen til Svein kan du lese om blant annet reklame, PR, omdømme samt gode og dårlige kundeopplevelser. Sjekk bloggen selv her: http://ad-venalicium.blogspot.no/


Utskriftsvennlig versjon