Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Moské-besøk

Moské-besøk

I faget religion og etikk, som er et fellesfag på VG3 studiespesialisering, står det i læreplanen at "faget skal bidra til kunnskap om og respekt for ulike religiøse, livsynsmessige og etiske ståsteder i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv." Dette er et utfordrende og ambisiøst mål. For å få et dypere innblikk i ulike religioner og livssyn, er det nyttig å faktisk møte og snakke med de menneskene man studerer. Derfor har to klasser denne uka, 3STC og 3IDA, besøkt moskéen i Trondheim. Her fikk de omvisning og et foredrag om islam. Elevene kunne også komme med spørsmål, og det var mange gode spørsmål som berørte svært mange aktuelle temaer. Umer Farooq, som var vår vert, svarte på alt, og det kom tydelig fram at islam ikke er én ting, men er mangfoldig og rommer mange nyanser, akkurat som alle andre religioner og livssyn.


Umer Farooq, som har doktorgrad i kjemi og jobber som forsker for SINTEF, sier til faglærer Tore Ismanto Hofstad, at slike besøk av elever er viktig sett i et større perspektiv.

Åpenhet er viktig for gjensidig respekt og toleranse, og slike besøk bidrar til det. Vi tar i mot besøk flere ganger i uka, og jeg mener det er et viktig arbeid. Det er også fint å fortelle hva islam egentlig handler om, og med det avlive noen stereotypier. Det være seg etniske nordmenn, men også mennesker som kommer til Norge. Det er med andre ord også viktig for integrering.


I tillegg til å ta imot besøk, arrangeres det en gang i blant åpen moské, der alle som vil kan komme innom for kaffe og kaker og stille spørsmål.

Strinda takker for to fine besøk, og ønsker det muslimske samfunnet i Trondheim (MSIT), lykke til videre med arbeidet.


Utskriftsvennlig versjon