Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Nedlasting av Microsoft lisenskoder for avgangselever

Nedlasting av Microsoft lisenskoder for avgangselever

 


Bildet over er hentet fra elevenes skoleportal der denne informasjonen også er publisert.

 

Alle som er elev ved en videregående skole i Sør-Trøndelag Fylkeskommune og leier en elev-PC, må avslutte leieforholdet når de avslutter sin skolegang ved å fylle ut kontrakten "oppsigelse av avtale om bruk av IKT-ressuras/utkjøp av pc". De som har bestemt seg for å fortsette skolegangen etter sommerferien beholder leieavtalen og PC uten endring.

Du får to valg med tilhørende betingelser og rutiner når du slutter:

1. Overtagelse av eierforhold/utkjøp
Dette må du gjøre:
Fylkeskommunen har i dag avtale med Microsoft som gir elever tilgang til nedlasting av siste versjon av Microsoft Windows og Office. Dette er gratis og av stor verdi, så vi anbefaler eleven å gå til denne brukerveiledningen og følge rutine for nedlasting av dette i god tid før de slutter.

PC leveres inn til skolens it-ansvarlig for reinstallasjon sammen med underskrevet kontrakt. (PC slutter å virke etter 90 dager om den ikke reinstalleres).

De som velger å overta leieforholdet men som ikke har betalt 3 x årsleie, vil få tilsendt en faktura på resterende leiesum. Ved å underskrive kontrakt forplikter du deg til å betale eventuelt gjenstående leieavgift etter til enhver tids gjeldende satser.

STFK fraskriver seg ansvaret for maskiner som ikke er hentet innen 2 måneder etter innlevering (for reinstallasjon).

Garantier eller videre skolegang
Ved reklamasjoner kontakter man nærmeste videregående skole i fylket.
Hvis du kommer tilbake for videre skolegang kan PC tilbakeføres som en elevpc så fremt den ikke er for gammel. Alternativt kan det leies en annen brukt PC.


2. Tilbakelevering
Har du valgt å levere tilbake PC må den være i god stand ved innlevering. Det innebærer at den:

starter opp og fungere som den skal
ikke har ytre skader eller mangler (intakt skjerm, tastaturer osv)
er rengjort – eventuelle klistremerker du har satt på fjernes (ID-merke beholdes)
leveres sammen med lader - i god stand

Hvis det ved innlevering oppdages mangler, må skadeskjema fylles ut og PC sendes til service på vanlig måte. Med utgangspunkt i gjeldende forsikringsbetingelser vil eleven eventuelt faktureres for reparasjoner. Det er ikke nødvendig å levere inn sekk.

OBS! Elever som slutter og som ikke har gjennomført overtagelse/utkjøp eller tilbakelevering, vil faktureres for de tap dette medfører for Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Om du ved skoleårets begynnelse ikke velger å fortsette skolegangen må leieforholdet avsluttes innen 1.september.

Med vennlig hilsen
Wenche Rolandsen
Rådgiver, Fagenhet for videregående opplæring


Utskriftsvennlig versjon