Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Ny elevportal

Ny elevportal

Portalen settes som startside for alle elever i nettleseren på ElevPCen. I portalen finnes ulike typer ressurser og innhold som er relevant for eleven. Blant annet vil alle elever få en egen e-postadresse bestående av – hit sendes kopi av alle itslearning-meldinger, slik at eleven kan få disse direkte på mobiltelefon, PC og nettbrett om en ønsker det. I tillegg vil eleven kunne oppdatere informasjon om seg selv (mobiltelefon og privat e-post) og endre passordet sitt.

Den mest spennende funksjonen eleven får tilgang til er «Office 365». Dette består av en SkyDrive (lagringsområde) for lagring av dokumenter som synkroniseres mellom nettskyen i skoleportalen og elevens PC. I tillegg får eleven tilgang til Office WebApps slik at han kan redigere eksisterende og nye dokumenter direkte i nettleseren. Gjennom portalen får eleven mulighet å jobbe med skoledokumenter både på elevPC, mobiltelefon, nettbrett og privat PC – fordi innholdet kan synkroniseres via skoleportalen til så mange enheter eleven måtte ønske.

 


Utskriftsvennlig versjon