Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Oppstart

Oppstart

Strinda videregående skole ønsker deg velkommen til skolestart!

NB! Skoleåret starter for alle elevene ved Strinda vgs mandag 18 august 2014.

Skolen har følgende utdanningsprogram: studiespesialisering (inkl. påbygging), idrettsfag, restaurant-/matfag, elektrofag og helse-/oppvekstfag, og eget tilbud for alternativ opplæring (AO).

Elevene møter etter følgende plan:

VG1-elever og AO-klassen møter kl. 09:00
VG2-elever møter kl. 11:00
VG3-elever møter kl. 1200

Vår visjon er at hele skolemiljøet skal være preget av kunnskap, kultur og mangfold. Vi ønsker å skape et innhold i skolen som er i samsvar med de mulighetene samfunnet vil gi fremtidens ungdom med hensyn til yrkesliv og god livskvalitet.

Ved Strinda videregående skole vil du bli deltaker i et læringsmiljø som har høy faglig kvalitet og et trygt og inkluderende skolesamfunn. Lærerne legger stor vekt på å tilpasse opplæringen ut fra dine forutsetninger, og skolen stiller krav til din innsats i arbeidet for å nå dine læringsmål. Alle ansatte vil gjøre sitt beste for at du skal trives som elev ved Strinda videregående skole.

Utstyrsstipendet er ikke behovsprøvd, og alle kan søke. Utstyrsstipendet skal dekke dine utgifter til det utstyr du trenger i opplæringen, og størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket utdannings­program du skal følge. Det er viktig at du leser om dette i informasjonen du får ved skolestart, slik at du er klar over hva utstyrsstipendet skal brukes til. Informasjon om lån og stipend finner du på www.lanekassen.no/utstyrsstipend

Elevene får leie elevPC og lærebøker. Signering på leie av PC og bøker gjøres på http://kontrakter.stfk.no. Årlig leieavgift skoleåret 2014/2015 er kr. 946,- (dette tilsvarer minste stipendsats fra Lånekassen). Vi beklager feil informasjon om leieavgift i tidligere velkomstbrev.

Alle elever må ha en FEIDE-bruker for å kunne logge seg på. Det vil bli sendt ut informasjon på SMS om hvordan elevene oppretter sin FEIDE-bruker etter 2. inntaket 7. august.  Når eleven har opprettet sin FEIDE bruker kommer en ny SMS som minner om signering av kontrakter og betaling av elev PC.
Sjekk på www.vigo.no om du er berettiget til skoleskyss. Er du innvilget skyss, får du utdelt T-kort like etter skolestart.

Trond Hofstad
Rektor


Utskriftsvennlig versjon