Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Privatisering av Vg2/Vg3/vg4 elevpc-er

Privatisering av Vg2/Vg3/vg4 elevpc-er

Den nye elevpc-ordningen som ble innført i år påvirker også alle Vg2/Vg3/Vg4-elever med elevpc gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommune. Alle leieforhold skal i løpet av høsten avsluttes.

Elevene har to valg - enten å overta eierforholdet (utkjøp av pc-en) eller levere inn pc-en. I begge tilfeller skal "Oppsigelse av leiekontrakt for elevpc" signeres og leveres samtidig med pc.

Oppsigelse av avtale om bruk av IKT-ressurs/utkjøp av pc (for elever som startet høsten 2014)

Oppsigelse av avtale om bruk av IKT-ressurs/utkjøp av pc (for elever som startet høsten 2011, 2012 eller 2013

 

1. Overta eierforholdet (utkjøp av pc-en).

De som velger å overta leieforholdet men som ikke har betalt 3 x årsleie, vil få tilsendt en faktura på resterende leiesum. Ved å underskrive kontrakt forplikter du deg til å betale eventuelt gjenstående leieavgift.

Evt. spørsmål knyttet til fakturering, hvor mye som er betalt eller evt. gjenstår kan rettes til Marie Simonsen tlf. 73 86 62 08/971 29 198 eller Wenche Rolandsen tlf. 72 81 14 29. 

Ved utkjøp av elevpc leveres pc-en til IKT-avdelingen på Strinda vgs. Før den leveres er eleven selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av lokalt lagrede filer/dokumenter. Eleven må også selv hente ut en personlig lisenskode for Microsoft Windows operativsystem og Microsoft Office. Denne lisenskoden er personlig og må lastes ned fra en egen portal. Sjekk denne brukerveiledningen for nedlastning av lisenser.

2. Tilbakelevering

Ønsker du å levere tilbake pcen må den være i god stand ved innlevering. Det innebærer at den:

  • starter opp og fungere som den skal
  • ikke har ytre skader eller mangler (intakt skjerm, tastaturer osv)
    er rengjort – eventuelle klistremerker du har satt på fjernes (ID-merke beholdes)
  • leveres sammen med lader - i god stand

Hvis det ved innlevering oppdages mangler, må skadeskjema fylles ut og PC sendes til service på vanlig måte. Med utgangspunkt i gjeldende forsikringsbetingelser vil eleven eventuelt faktureres for reparasjoner. Det er ikke nødvendig å levere inn sekk. Alle som fortsetter som elev høsten 2015 og vil levere tilbake PC må gjøre dette innen 1.oktober 2015. Alle som har valgt delbetaling vil faktureres for årlig leieavgift etter denne dato.  


Utskriftsvennlig versjon