Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Ekskursjonstid

Ekskursjonstid

Samfunnsgeografiklassen har vært på byvandring i Midtbyen. Tema for turen var hvordan Midtbyen har endret seg opp gjennom historien, både når det gjelder bygninger, gatestruktur og  virksomheter. Vi så også på hvilke utfordringer Midtbyen står overfor i dag. Hvordan skal en for eksempel bevare det historiske særpreget i Midtbyen samtidig som møter nye behov?

Videre har 1STB vært på leting etter Cicignon. Som en del av geografiundervisninga har 1STB vært i Midtbyen og studert bylandskap. Et sentralt tema var Cicignons byplan fra 1681, og hvordan denne fremdeles ses tydelig i Midtbyen.

1STE har vært på sykkelekskursjon til Øvre og Nedre Leirfoss. Elevene syklet fra Strinda, og turen ble avsluttet på Lerkendal. Temaet for ekskursjonen var hvordan natur og mennesker har formet landskapet i Trondheim.

1STD har også vært på sykkelekskursjon til Øvre Leirfoss. Målet med turen var å se på vannkraftutbygging og landskapsendringer. På vegen ble de overmannet av kraftig regn og måtte søke nødhavn på Risvollansenteret. Men etterhvert skinte sola og alle tørket opp. Positive og spreke elever!

2STE har vært på en historisk byvandring. Temaet var Trondheims utvikling i perioden 997-1800-tallet. Vandringen startet ved Nidarosdomen og ble avsluttet på Torget. På turen besøkte klassen blant annet kirkeruinene i Sparebank1-bygget og Thomas Angells hus.

Grenda som forsvant. 2STE har vært på historisk vandring i Estenstadmarka. Der oppsøkte de rester etter husene som en gang utgjorde Estenstadgrenda. I Estenstadgrenda var det på 17- og 1800-tallet flere gårder og husmannsplasser, og et yrende folkeliv. Nå skal elevene jobbe videre med å skrive ei fortelling fra livet i …. nei ikke Bakkebygrenda, men Estenstadgrenda.


Utskriftsvennlig versjon