Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Samiske veivisere besøker Strinda

Samiske veivisere besøker Strinda

Veiviserne besøker skoler, organisasjoner og foreninger over hele landet for å informere om samisk kultur og samfunnsforhold. Slik bidrar de til økt kunnskap, mer forståelse og mer positive holdninger til samene. Formidlingen skjer på ungdommens premisser. Anja og Tormod brukte egne historier og opplevelser som unge samer.

De unge veiviserne utfordret Strindaelevene i forhold til hva de forbinder med ordene same eller samisk. Manglende kunnskaper kan nemlig være med på å skape fordommer og vrangforestillinger, og derfor bør det samiske bli synliggjort i større grad. Det er et mangfold i den samiske kulturen som ikke alltid kommer like godt frem. De samiske veiviserne håper å øke bevisstheten om det moderne samiske samfunnet i tillegg til samisk historie og samfunnsutvikling. I dag hadde Strindaelever en anderledes norsktime da de fikk møte det samiske samfunnet sett gjennom samiske ungdommers egne øyne.


Tormod og Anja på midten av bildet.

For mer informasjon ang. samiske veivisere sjekk denne facebookgruppen


Utskriftsvennlig versjon