Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Samtalegrupper

Samtalegrupper

Helsesøster tilbyr i samarbeid med skolen gruppesamtale til elever som har opplevd at foreldrene har flyttet fra hverandre. Det vil her delta max 7 elever og to voksne gruppeledere, hvorav helsesøster er den ene.

Det blir ofte forventet at ungdommer i videregående skole skal ha forståelse for det som skjer rundt et samlivsbrudd, og utvise voksne reaksjoner. Imidlertid er dette en tid hvor ungdommene selv står midt oppe i en løsrivningsfase, og kunne trenge hjemmet som en stabil base. Foreldre i sorg, eller som står midt oppi egne nye kjæresteforhold, kan ha lite overskudd til å støtte og se sine nesten voksne barn i deres utvikling. Ofte blir rollene byttet, og det blir barna som må trøste og støtte sine foreldre i deres valg og bekymringer. Dette kan blant annet ta konsentrasjonen vekk fra skolearbeidet.


Andre kan tvert imot oppleve at de får et nærmere forhold til foreldrene sine med mer konsentrert oppmerksomhet nå som de er sammen med en av gangen.


Det kan være nyttig for ungdommene å dele sine erfaringer rundt det å være en del av et splittet hjem, og se at det kan være flere måter å leve i en ”ny-familie” på. De ser at de ikke er alene med sine tanker og følelser, og de kan komme med nyttige tips og råd til hverandre som kanskje kan gjøre hverdagen lettere. Ved at de unge får lagt fra seg på gruppen en del av det de går og tenker på rundt foreldrenes brudd, kan det ryddes bedre plass til læring.

Det tilbys nå samtalegrupper til elever som har opplevd samlivsbrudd mange steder i landet på alle skoletrinn. Mer informasjon om tiltaket fnner du på www.pis.no.


Utskriftsvennlig versjon