Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Skolevalg 2015

Skolevalg 2015

Skolevalgene i Norge spiller en sentral rolle i det valgforberedende arbeidet til skolene, og de er en viktig del av valgkampen til de partipolitiske ungdomsorganisasjonenes. Formålet er likevel først og fremst å være et pedagogisk virkemiddel i arbeidet med å øke den politiske kompetansen og interessen blant de unge. Gjennom skolevalg får elevene praktisk erfaring med livet i et valglokale, og de blir direkte eksponert for politisk argumentasjon. Tanken er at kompetanse og interesse er avgjørende for å få flere førstegangsvelgere til å bruke sin demokratiske rett til å stemme.

I Norge bli skolevalg arrangert og koordinert på nasjonalt nivå. Alle videregående skoler kan delta og rapportere inn sine resultat. Norge er det landet i verden med lengst erfaring med å ha en slik nasjonal ramme rundt skolevalgene, men i de senere år har lignende nasjonale skolevalg blitt arrangert både i Litauen og i Danmark. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) har spilt en sentral rolle i gjennomføringen av alle skolevalgene i Norge, og NSD har fått i oppdrag å arrangere skolevalg frem til og med valget i 2021. Dette langsiktige perspektivet er også et særnorsk fenomen, og det viser tydelig at myndighetene legger vekt på demokratiopplæring (kilder: https://no.wikipedia.org/wiki/Skolevalg, http://samfunnsveven.no/skolevalg/om/)


Utskriftsvennlig versjon