Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Solidaritetsdag 2017

Solidaritetsdag 2017

Skolens elever ønsker at midlene blir øremerket forebyggende tiltak for barnefamilier. I tillegg ønsker man å støtte et prosjekt som gir hjelp til ungdommer som hverken har skole eller arbeid. De skal få hjelp til å komme i gang med utdanning eller arbeidspraksis. Alle midlene som kommer inn, går uavkortet til dette arbeidet.
 
Eleven bruker skoledagen i bedrift eller privat hvor man jobber mot et bidrag på minst kr. 200,- (det er frivillig å gi mer). Alle elever oppfordres til å finne seg arbeid, det være seg ute i bedrifter eller privat. For de av elevene som IKKE klarer å finne arbeid, møte i skolens kantine kl. 08.00 denne dagen. Der vil man få arbeid. Husk å ta med uteklær. Det vil bli ført fravær ved manglende innbetaling/ikke oppmøte på skolen.

Tillitselevens ansvar:
Kvitteringer/klasselister samles inn senest i Uke 46 av tillitselevene og leveres til Ola Skevik. Pengene kan også betales direkte inn på konto, men da skal bekreftelse fra oppdragsgiver bringes med. Skjema for oppdragsgiver.

Bistand Narva Kontonr.: 4349 09 53575 eller Vipps: 125255
HUSK: Merk betalingen med «Gave fra elevene ved Strinda videregående skole».

Lykke til!
 
MVH
S-KOMITEEN
ved Strinda videregående skole


Utskriftsvennlig versjon