Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Stipend høsten 2012

Stipend høsten 2012

Har du husket å søke om utstyrsstipend?

Du må søke før 15. november hvis du vil ha hele utstyrsstipendet. Søker du etter 15. november, får du bare halvparten av utstyrsstipendet. Dette gjelder også for andre stipend du kan ha rett til.

Du finner søknaden her.

Har du allerede søkt og det har skjedd endringer?

Fristen er 15. november for å melde fra om endringer som gjør at du kan ha krav på mer penger fra Lånekassen for høsten. Eksempel på slike endringer kan være at

  • du har flyttet hjemmefra
  • du har byttet skole (du må sende ny søknad)
  • du har byttet utdanningsprogram
  • økonomien til foreldrene dine har endret seg

Slik melder du fra om endringer.

Det er lurt å søke nå

Søker du etter 15. november, får du penger bare for våren 2013. Søknadsfristen for våren er 15. mars 2013.

Hvis du har flyttet i løpet av høsten, men melder fra til Lånekassen etter 15. november, kan du tidligst få for eksempel bostipend fra januar av. Det lønner seg å melde fra i tide.

 

  • Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, uansett hvor mye foreldrene tjener.
  • Du får utbetalt hele utstyrsstipendet på den første utbetalingen.

 

 


Utskriftsvennlig versjon