Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Tilbud om vaksine

Tilbud om vaksine

Det anbefales at vaksinasjonen utføres i god tid før russefeiringen begynner, og det vil komme et tilbud om vaksinering i løpet av februar/mars 2012.

Det er viktig at du leverer inn svarslippen til kontaktlærer innen fristen, som er 01.02.12. De som ønsker vaksine vil få nærmere opplysninger om tidspunkt for vaksinering.

Last ned svarslippen her og lever den til kontaktlærer snarest.

Vaksinen må du betale selv og den vil koste kr.550, dette er inkl. vaksine og egenandel. Du har mulighet til å betale med betalingskort eller med kontanter. Betalingen må skje samme dag som du får satt vaksinen.

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å vite om det, noe som ofte ses hos personer i alderen 15 – 25 år. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittete kommer bakteriene over i blodet. Derfra kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og dødeligheten er om lag 10 %. Omtrent 20 % av de syke får varige, alvorlige følgetilstander (for eksempel hørselskade, hodepine og konsentrasjonsvansker).


Hvorfor er russen spesielt utsatt?

Bakterien smitter ved nærkontakt. En kombinasjon av tett samvær med andre, festing med høyt alkoholforbruk og lite søvn gjør at russen og andre ungdommer kan være spesielt mottaklige for smitte med meningokokkbakterien, og også mer utsatt for å utvikle alvorlig sykdom. Det er vist at røyking, også passiv røyking, svekker motstandskraften og øker smittefaren. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehusbehandling. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke, særlig hvis de er «sløve» (har redusert bevissthet). Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke.

Hvordan smitter det?

I de fleste tilfellene skjer smitten fra friske som har bakterien i halsen. Overføring skjer ved dråpesmitte. Direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals må til. Deling av flasker, glass og kyssing kan være viktige smittemekanismer.

Effektiv vaksine finnes

Det finnes ulike typer av sykdomsfremkallende meningokokkbakterien. De siste årene har et økende antall av sykdomstilfellene hos russ og andre unge vært forårsaket av gruppe C og Y. For disse meningokokktypene finnes det nå en effektiv vaksine som er godkjent av norske legemiddelmyndigheter. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom som skal delta aktivt i russefeiring til våren vurderer å vaksinere seg med meningokokk A-, C-, W- og Y-konjugatvaksine (Menveo®). Selv om vaksinen ikke dekker alle typer av meningokokkbakterien kan den hindre en stor andel av meningittilfellene blant russ. Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i flere år. Som andre vaksiner kan Menveo gi bivirkninger hos noen. De vanligste er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme. 


Utskriftsvennlig versjon