Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Tilbud om vaksine

Tilbud om vaksine

Trondheim kommune vil også i år gi et tilbud om vaksinering til avgangselevene ved de videregående skolene. Dette gjelder også elever som har gjennomført 2-årig yrkesforberedende utdanningsprogram og som skal delta i russefeiringen.

Avgangselevene ved Strinda vgs. får tilbud om vaksinering torsdag 21.03.13 etter skoletid (14.30-18.00). Helsepersonell fra Vaksinasjon og smittevernkontoret og helsesøster ved skolen vil samarbeide om den praktiske gjennomføringen av vaksineringen.

Informasjonsskriv og svarslipp kan lastes ned her. Svarfrist er 04.03.2013


Utskriftsvennlig versjon