Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Universitetsskole

Universitetsskole

Fra Adressa 26.9

Strinda videregående skole er en av skolene som gjerne blir med i kampen for å bli plukket ut som universitetsskole.

Fra neste skoleår

Allerede høsten 2015 håper NTNU-rektor Gunnar Bovim å ha klar to universitetsskoler etter mønster fra universitetssykehusene. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har sagt ja til å delta. Dermed ligger det an til at Trondheim får en ungdomsskole og en videregående skole som skal drive forskning på egen undervisning.

Gjennom Program for lærerutdanning utdanner NTNU lærere til ungdomstrinnet og videregående skole. Derfor er på disse trinnene Bovim vi ha universitetsskoler.

I Tromsø og Oslo

Både Tromsø og Oslo har noe de kaller for universitetsskoler, men Bovim mener de bruker begrepet om det Trondheim kaller for praksisskoler, altså skoler som har en samarbeidsavtale med NTNU eller Høgskolen i Sør-Trøndelag og hvert år tar imot lærerstudenter i praksis.

Nå vil Bovim ha skoler som skal drive egen forskning slik som universitetssykehusene gjør, og som tidligere sykehusdirektør bruker han gjerne universitetssykehuset som eksempel.

Mønster fra sykehusene

– Vi har mange sykehus i dette landet, men bare noen få er universitetssykehus. Den medisinske behandlingen skal være like god på alle sykehus. Derimot er det bare noen få som driver forskning, og har ansvar for å formidle resultatet av forskningen til andre sykehus. Nå vil Bovim øverføre dette til skolen.

– Universitetsskolene må få egne doktorgradsstipendiater, få ansvar for å prøve nye læringsmetoder og gi råd til andre skoler om gode og dårlige metoder, sier han.

Han ser for seg kombinerte stillinger der læreren driver med vanlig undervisning, er forsker og underviser lærerstudenter. Dette vil bety at elevene på de utvalgte universitetsskolene blir utsatt for mer forskning. Det tror Bovim vil være bra for elevene. – Erfaring fra sykehusene viser at de som er utsatt for studier, får den aller beste behandlingen, sier han.

Skal plukke ut skoler

Nå skal Bovim og NTNU samtale med skoleeierne Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune for å bli enige om hvordan de skal plukke ut skolene som skal bli universitetsskoler. Han lover at NTNU skal stille med forskningsressurser. I tillegg regner han med at det må bli lagt bygningsmessig til rette for forskningsaktivitet.

– Det er et møysommelig og langsiktig arbeid, men vi håper å komme i gang fra neste skoleår. Bovim understreker at NTNU fremdeles kommer til å trenge alle praksisskolene de bruker i dag i tillegg til de to utvalgte universitetsskolene.

Trondheim kommune vil gjerne at en av ungdomsskolene i kommunen blir universitetsskole. –Vi ønsker å jobbe mer forskningsbasert, og dette vil være med på å løfte oss, sier rådgiver Berit Kirksæther i Trondheim Kommune. I dag har kommunen 52 grunnskoler som alle blir brukt til praksis for lærerstudenter.

–Det er viktig for oss at det forskningsbaserte utviklingsarbeidet som skal skje på denne ene universitetsskolen, kommer alle skolene i Trondheim til gode. Hun regner med at dette betyr mye arbeid for skolen som blir valgt ut, men tror dette vil væreen innsats som virker positivt. Nå skal de finne en skole som er motivert. –Det har jeg tro på at vi greier, sier Kirksæther.

Strinda vil gjerne

– Det vil være veldig spennende om vi blir universitetsskole og skal drive egen forskning, sier rektor Trond Hofstad på Strinda videregående skole. Skolen hans har lang erfaring med å være praksisskole for lærerstudenter både fra NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Bare i høst har 50 studenter praksis på skolen.

Dette betyr at det blir forsket mer på praksisen i skolen, noe Hofstad tror er bra. Han understreker at universitetsskolene ikke er plukket ut ennå, men tror uansett det vil være en fordel for Strinda å få del i den forskningen som kommer til å skje på en videregående skole.


Utskriftsvennlig versjon