Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Utkjøp/innlevering av elevpc

Utkjøp/innlevering av elevpc

Alle elever som slutter i STFK må si opp elevpc-kontrakten når de avslutter sin skolegang. De som allikevel har bestemt seg for å fortsette skolegangen etter sommerferien beholder leieavtalen og pc uten endring. Alle som slutter skal fylle ut kontrakten «Oppsigelse av avtale om å bruke IKT-ressurser/utkjøp av PC» (dette gjelder også alle Vg3-elever samt de elever som velger å levere tilbake elevpc-en). Kontrakten ligger på skolens hjemmeside under «for elever» -> skjemaer. Etter siste muntlig eksamen kan elevene levere pc til oss for avhendelse. Da skal oppsigelseskontrakten leveres samtidig.

Nedlastning av Microsoft lisenskoder for elever som slutter.
Alle elever med elevpc kan laste ned gratis lisens for Windows operativsystem samt Office. Dette MÅ gjøres FØR eleven slutter. All informasjon ang. utkjøp, kontrakt og utkjøp av Microsoft lisenskoder er samlet her.


Utskriftsvennlig versjon