Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > VIKTIG OM SKOLERUTA OG EKSAMEN

VIKTIG OM SKOLERUTA OG EKSAMEN

Fredag 26.mai (dagen etter Kristi Himmelfartsdag) er det fridag på skoleruta, noe som også gjelder for de andre skolene i Sør-Trøndelag.

Utdanningsdirektoratet som fastsetter datoer for sentralgitt skriftlig eksamen tar ikke hensyn til skoleruta i videregående skole. I år er det satt opp flere eksamener den 26.mai, og mange fag har også forberedelsesdag 26.mai. Mange elever på Strinda vil derfor ha eksamen denne dagen eller være opptatt med forberedelse til eksamen.

Trekket for skriftlig eksamen skal offentliggjøres fredag 12.mai kl.0900. Elever som kan komme opp til trekkfag 26.mai, må derfor ikke planlegge andre aktiviteter denne dagen før trekket er offentliggjort 12.mai.

De elevene som blir trukket ut til eksamen får 26.mai som ekstra skoledag med rett til avspasering en dag siste del av skoleåret.


Utskriftsvennlig versjon