Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Velkommen til nytt skoleår mandag 20. august

Velkommen til nytt skoleår mandag 20. august

Det er laget et eget velkomsthefte i forbindelse med skolestart høsten 2012. Klikk her for å åpne det.

På skolens hjemmeside www.strinda.vgs.no finner du informasjon som vil være nyttig før skolestart. Hjemmesiden er under bearbeiding og vil i løpet av høsten 2011 være oppdatert med informasjon som gjelder for den nye sammenslåtte Strinda videregående skole (dvs. gamle Strinda vgs., Ladejarlen vgs. og tilbud flyttet fra Charlottenlund vgs.).

Fram til august 2013 vil all aktivitet ved Strinda videregående skole foregå ved avdelingene Ringve og Ladejarlen. Fra skoleåret 2011/2012 har skolen følgende utdanningsprogram: studiespesialisering (inkl. påbygging), idrettsfag, restaurant-/matfag, elektrofag og helse-/sosialfag. Skolen har dessuten eget tilbud mht alternativ opplæring. Elevene ved elektrofag, restaurant-/matfag og vg3 påbygging til generell studiekompetanse møter ved avdeling Ladejarlen, mens elevene ved studiespesialisering, idrettsfag, helse-/sosialfag og alternativ opplæring møter ved avdeling Ringve.

VG1-elever møter kl 09:00
VG2-elever møter kl 11:00
VG3-elever møter kl 12:00 

Vår visjon er at hele skolemiljøet skal være preget av kunnskap, kultur og mangfold. Vi ønsker å skape et innhold i skolen som er i samsvar med de mulighetene samfunnet vil gi fremtidens ungdom med hensyn til yrkesliv og god livskvalitet.

Ved Strinda videregående skole vil du bli deltaker i et læringsmiljø som har høy faglig kvalitet og et trygt og inkluderende skolesamfunn. Lærerne legger stor vekt på å tilpasse opplæringen ut fra dine forutsetninger, og skolen stiller krav til din innsats i arbeidet for å nå dine læringsmål. Alle ansatte vil gjøre sitt beste for at du skal trives som elev ved Strinda videregående skole.

Utstyrsstipendet er ikke behovsprøvd, og alle kan søke. Utstyrsstipendet skal dekke dine utgifter til det utstyr du trenger i opplæringen, og størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket utdannings­program du skal følge. Det er viktig at du leser om dette i informasjonen du får ved skolestart, slik at du er klar over hva utstyrsstipendet skal brukes til. Informasjon om lån og stipend finner du på www.lanekassen.no

Sjekk på www.vigo.no om du er berettiget til skoleskyss. Er du innvilget skyss, får du utdelt T-kort like etter skolestart. All opplæring for elevene ved Strinda vgs. de neste to skoleårene vil foregå i lokalene Ringve vgs. og Ladejarlen vgs. (på Lade), og det gis tilbud om fri busstransport i egen rute fra Blakli, via Østre Berg, til Ladejarlen og Ringve. Ruteplanen finner du på skolens hjemmeside.

 Trond Hofstad


Utskriftsvennlig versjon