Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Youth For Understanding

Youth For Understanding

Youth For Understanding (YFU) er en ikke-kommersiell ungdomsorganisasjon som jobber for økt forståelse og gjensidig respekt på tvers av ulikheter i språk, kultur, ideologi, religion, etnisitet og seksuell legning. 19.1 og 20.1 var de på Strinda vgs. og gjennomførte workshop'en "Coloured Glasses". 

"Coloured Glasses" eller de fargede brillene representerer et filter som vi alle observerer virkeligheten med. Workshopene jobber med toleranse og er utformet for å la unge mennesker bli kjent med problemer som kan forårsakes av mangel på nettopp toleranse. Hvis man blir klar over hvilken farge ens egne briller har, kan man lære seg å se verden gjennom andres briller også.

  


Utskriftsvennlig versjon