Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Om oss > Skolen vår

Skolen vår

Strinda videregående skole flyttet inn i nytt skolebygg på Tyholt høsten 2013. Hele skolens tilbud er nå samlet under ett og samme tak. Skoleåret 2017/2018 har skolen ca 1100 elever fordelt på fem utdanningsprogrammer. Selv om skolebygget er nytt, har vi lang erfaring med skoledrift, og vi ønsker å videreføre og utvikle de gode skoletradisjonene våre. Som elev på Strinda vil du møte sterke fagmiljøer og et trygt og inkluderende skolemiljø.  Vi er opptatt av at du skal trives faglig og utnytte ditt potensiale som elev. Elevundersøkelser viser at elevene på Strinda trives godt, og at de får utfordringer å strekke seg etter. Det er i tillegg viktig for oss at alle elever opplever å få gode arbeidsvaner i sine fag. Ved Strinda vgs. bygger vi et skolemiljø som skal gi elevene opplevelser og læring knyttet til kultur og tverrfaglig samarbeid på mange områder. Eksempler på dette er musikalen, internasjonaliseringstiltak, temauker for yrkesfagene og deltakelse i idrettslige skoleturneringer.

Mulighetene er mange – bli en del av Strinda du også!

Besøk også skolens facebookside for mer informasjon og bilder.


Utskriftsvennlig versjon