Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten kan kontaktes angående problemer som måtte oppstå i forbindelse med skolegangen din. Vi bidrar også til at dine rettigheter som elev blir ivaretatt.

Eksempler på dette kan være:

  • At du sliter i fag og har vansker med å forstå det som skal læres
  • Vansker i skolemiljøet, f. eks. mobbing, sterk mistrivsel i klassen, vansker med medelever eller lærere
  • Utdannings- og yrkesveiledning
  • Sosiale og personlige problemer av ulik art
  • Rusproblemer
  • Tilrettelegging for elever med særskilte behov

Betty Rabben, fagleder og leder av elevtjenesten og spes.ped. koordinator. Rådgiver for Helse- og oppvekstfag. Sosialpedagogisk rådgiver for påbygg.


Mob. 41009092
e-post:

 

 

Eli Reiten Aksdal , rådgiver/spesialpedagogisk tilrettelegger ved Elektrofag og Restaurant- og matfag.


Mob. 41422540
e-post:

 

 

Janicke Rangø Bu , OT-Rådgiver. Oppfølgingstjenesten for vgo er et tilbud for elever som ikke har søkt skoleplass, takker nei til skoleplass eller avbryter skolegangen. OT samarbeider med NAV og kan gi råd og veiledning om veien videre.

Mob. 95140410
e-post:

 

 
Laila Werenskiold, rådgiver og karriereveileder for studiespesialisering, idrettsfag og påbygg.


Mobil: 46904208
e-post:

 

 

Silvia Kåsbøll, sosialpedagogisk rådgiver for studiespesialisering og idrettsfag.

Mob. 45043448
e-post:

 

 

  

Rannveig Odnes, miljøterapeut


Mob. 92435013
e-post:

  

 

Lars Vanvikmyr, miljøterapeut med ansvar for forebyggende rusarbeid

Mob. 91694935
e-post:

 

 

 

 

Utskriftsvennlig versjon