Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Tjenester > Elevtjenesten > Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Brit Bakken, pedagogisk-psykologisk rådgiver
tlf. 95 26 23 08
e-post:

Anne Bergheim Pederesen, pedagogisk-psykologisk rådgiver
tlf. 41 91 99 53                                                
e-post:                     

 

 

Hva kan PPT tilby? Sjekk http://www.stfk.no/no/Tjenester/NY---Pedagogisk-psykologisk-tjeneste-PPT-for-elever-i-videregaende-opplaring/


Utskriftsvennlig versjon